รับซื้อ-จำหน่ายเศษเหล็ก
เหล็กที่โรงงานจำหน่าย
เหล็กที่โรงงานรับซื้อ
 
 
ชั่งสินค้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ - ติดต่อสอบถามราคาที่บริษัท